Voor de bepaling van de WOZ-waarde is volgens de Wet WOZ (Wet waardering onroerende zaken), afhankelijk van de situatie, een bepaalde waarderingsmethode bruikbaar. Een daarvan is de huurwaardekapitalisatiemethode (hwk-methode).

In deze methode vindt u de WOZ-waarde door de huurprijs op de waardepeildatum te vermenigvuldigen met een kapitalisatiefactor. Indien een gemeente de hwk-methode toepast voor de bepaling van de WOZ-waarde, moet de gemeente de gehanteerde kapitalisatiefactor en huurprijs goed onderbouwen. De gemeente kan de kapitalisatiefactor afleiden uit verkoopcijfers van vergelijkingsobjecten van rond de waardepeildatum door deze te delen door de huurwaarde rond de waardepeildatum. Daarbij kan onder meer rekening worden gehouden met de exploitatiekosten, het rendement, het leegstandrisico, de vaste lasten, et cetera. Lees meer 

Bron: Jure.nl

Huurrecht op Huis Advocaten