Dat in de paardenwereld veel gewerkt wordt met handjeklap en goed vertrouwen is niet nieuw. Het gebruik van schriftelijke contracten wordt vaak achterwege gelaten. Dit blijkt ook uit recente nieuwsberichten. Zo schrijft Nu.nl dat er 100 miljoen aan belasting ontlopen wordt door fraude in de paardenhandel en schrijft het AD over enorme zwendel en miljoenendeals. Beiden onder verwijzing naar het ontlopen van belasting.

Maar hoe zit dit nu precies? Wat is het verschil tussen het verkopen van een paard als privépersoon of als ondernemer? En wanneer komt de fiscus hierbij om de hoek kijken?

Btw-tarief bij paardenverkoop

Bij verkoop van paarden in Nederland dient er btw afgedragen te worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het normale btw-tarief van 21% en het verlaagde btw-tarief van 9%. Het normale btw-tarief van 21% wordt gebruikt wanneer de paarden worden gebruikt voor sport en recreatie. Het verlaagde btw-tarief van 9 % geldt wanneer de paarden verkocht worden voor voedsel, worden gebruik in de landbouw of voor het fokken van paarden.[1]

Wanneer een dekhengst voor zowel het fokken als het berijden ervan bestemd is, is het mogelijk om een gesplitst btw-tarief toe te passen. Dit houdt in dat er over 75% van de verkoopprijs 9% btw wordt berekend en over de overige 25% zal er 21% berekend worden. Voor fokmerries geldt een verdeling van 50%/50% (uitzondering daarop is de verkoop via een veiling bijvoorbeeld).

Belastingregels bij verkoop van een paard

Voorts is het mogelijk dat bij de verkoop van een paard geen belasting verschuldigd is. Wanneer je privé een paard bezit en deze verkoopt, is de winst onbelast. Wanneer je paarden bedrijfsmatig verkoopt, is de winst vanzelfsprekend wel belast. Echter, ontstaat in de praktijk nog wel eens onduidelijkheid hierover. Wanneer er een paard privé wordt verkocht, maar de belastinginspecteur de winst toch wilt belasten, zal de verkoper moeten aantonen dat de verkoopopbrengst niet onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ valt (artikel 3.90 Wet Inkomstenbelasting 2001). De verkoper moet dan wel bij aankoop het oogmerk hebben gehad het paard niet met winst te verkopen. Daarbij speelt de deelname aan het economische verkeer en het gegeven of de opbrengst objectief bezien te verwachten was een belangrijke rol.

Uitspraak rechter

In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2021:396)[2] oordeelde de rechtbank dat bij de verkoop van een paard voor € 1,3 miljoen er geen sprake was van een bron van inkomsten omdat het voordeel van de verkoop niet beoogd werd bij aankoop van het paard. Dit leidde ertoe dat het voordeel niet belast mocht worden door de belastinginspecteur. Ook niet als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. De verkoper had het paard voor een aanzienlijk lagere prijs (€ 12.500,-) gekocht voor zijn dochter om hiermee hobbymatig te rijden. Voorts was van belang dat de verkoper geen handelaar was. In tegenstelling tot bovenstaande uitspraak kan dit anders zijn wanneer je als verkoper wordt vermoed als handelaar op te treden.

De transacties die plaatsvinden bij de verkoop van een paard blijken vaak voor de Belastingdienst schimmig te zijn. Zoals eerder is aangegeven worden deals vaak via ‘handjeklap’ en ‘goed vertrouwen’ gesloten en niet door middel van duidelijke contracten. Ook de geldstroom van de opbrengst van het desbetreffende paard kan soms leiden tot bedenkingen bij de belastinginspecteur. Dit heeft te maken met het feit dat paarden regelmatig verkocht worden onder het mom van ‘wat de gek ervoor geeft’. De waardebepaling van een paard is lastig vast te leggen. Het feit dat de paarden soms geen geregistreerde eigendom hebben, draagt niet bij aan de verduidelijking. Dit geldt eveneens voor de regels van de Belastingdienst omtrent het afdragen van de btw. Die zijn ook niet altijd even duidelijk.

Wij adviseren u graag

Dat Nederland wordt gezien als het epicentrum van de internationale paardenhandel en dat deze hippische branche gevoelig is voor witwassen, levert jammer genoeg een gigantische deuk ik het imago van de paardenbranche op. Het opmaken van contracten en het inwinnen van advies vooraf, kunnen dit gedeukte imago ten goede komen. Wij adviseren u graag hierbij.

Auteurs: J.N. (Juliëtte) van der Endt LLB & mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof

[1] ‘Btw-tarief opleveren goederen, planten en dieren’, www.belastingdienst.nl.

[2] Rechtbank Noord-Nederland, 5 februari 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:369.