Een curator met een lege boedel kan geld krijgen van de Staat om bestuurders en anderen aansprakelijk te stellen. Hiervoor bestaat de Garantstellingsregeling Curatoren. Sinds een aantal jaren neemt het aantal aanspraken op dit fonds toe. In 2005 werden nog 74 aanvragen ingediend, in 2008 waren het er al 120.

Lege boedels

De bedragen die curatoren dankzij deze regeling weten terug te halen bij ex-bestuurders en -directeuren wisselen sterk, zo blijkt uit cijfers van Justitie. In 2004 was de opbrengst nog euro 5.743.162, maar vorig jaar was het slechts euro 2.237.462. Failliete bedrijven laten steeds vaker een lege boedel achter. Dat betekent voor de curator dat hij niet betaald wordt, want de curator krijgt zijn geld uit de opbrengst van een faillissement.

‘Zit er niets meer in het bedrijf, dan krijg je ook geen honorarium’, zegt Rocco Mulder, secretaris van curatorenvereniging Insolad. ‘Uit recent onderzoek blijkt dat er in 70% van de faillissementen te weinig in de boedel zit om alle uren van de curator te vergoeden.’ De vereniging is over dit probleem in gesprek met de vereniging van rechters-commissaris voor faillissementen (Recofa). ‘Fraude is een belangrijke oorzaak van lege boedels’, zegt Mulder, ‘maar ook banken die hun zekerheden bij leningen steeds ruimer uitleggen.’ Door meer zekerheden te bedingen, krijgen banken eerder voorrang bij de verkoop van goederen en andere activa.

Failliete fabriek

Een andere reden voor het toenemend aantal lege boedels is volgens Mulder het verdwijnen van de Nederlandse industrie. Een failliete fabriek heeft meer activa dan een zakelijk dienstverlener die zijn inboedel grotendeels huurt. Ook wanneer de curator vermoedt dat iemand kort voor het faillissement iets aan het bedrijf heeft onttrokken, kan hij procederen.

De bedragen die curatoren nodig hebben om fraude en wanbeleid aan te pakken, wisselen sterk. In 2005 gaf de Staat een totale vergoeding van euro 623.549. Vorig jaar, bij een recordaantal aanvragen, werd slechts euro 134.281 uitgekeerd. Lege boedels maken het curatorenwerk, waarvoor gespecialiseerde advocaten zijn, steeds onaantrekkelijker. ‘Veel grote kantoren doen het niet meer’, zegt Mulder. ‘Ze moeten te vaak voor niets werken, krijgen te snel een belangenconflict en het uurtarief is te laag.’ Hij ziet nog geen capaciteitsprobleem – er zijn nu 1000 curatoren – maar dat verandert als er meer grote faillissementen komen.

De standaardvergoeding voor een curator is euro180 per uur. Afhankelijk van zijn ervaring en van de activa in de boedel kan dit oplopen tot euro 288. De rechter-commissaris beslist of de gedeclareerde uren worden betaald.

www.fd.nl