Op verzoek van Tele2 Nederland B.V. (na fusie van Tele2 (Netherlands) B.V. en Versatel Nederland B.V.) heeftt OPTA een geschil beslecht tussen haar en KPN B.V. over de kosten van lokale interconnectie. KPN is op grond van de marktanalysebesluiten van OPTA verplicht om te voldoen aan redelijke verzoeken om lokale interconnectie.
Tussen Tele2 en KPN bestond vervolgens een verschil van mening over de kosten die daarmee zijn gemoeid. Het betreft zowel de vraag over wie de kosten moet dragen als de vraag naar de hoogte van de kosten. Het College heeft in zijn uitspraak van vandaag onder meer geoordeeld dat OPTA de hoogte van een deel van de kosten niet juist heeft bepaald.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 15 oktober 2008