De burgemeester van Terneuzen mocht in januari 2009 de gedoogverklaring voor coffeeshop Checkpoint intrekken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (9 maart 2011). De burgemeester besloot Checkpoint niet langer te gedogen, nadat in juni 2007 en in mei 2008 een te grote handelsvoorraad drugs in het pand van de coffeeshop was aangetroffen. De eigenaar van de coffeeshop was het niet eens met de beslissing van de burgemeester en heeft deze daarom aangevochten. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep meer mogelijk.

De Raad van State is van oordeel dat de burgemeester de gedoogverklaring mocht intrekken, omdat de handelsvoorraad drugs die is aangetroffen veel groter is dan wat het gedoogbeleid van de gemeente toelaat. Verder is de intrekking 'niet onevenredig' naar het oordeel van hoogste bestuursrechter, omdat de maximaal gedoogde handelsvoorraad binnen korte tijd twee keer is overschreden en de burgemeester ook tot definitieve sluiting van de coffeeshop had kunnen overgaan. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit