De burgemeester van de gemeente Helmond stond in zijn recht toen hij coffeeshop Carpe Diem sloot voor een periode van vier maanden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch vandaag geoordeeld.

De burgemeester besloot de coffeeshop op 1 december 2010 met onmiddellijke ingang te sluiten tot 1 april 2011. De exploitant van de coffeeshop maakte daartegen bezwaar en stapte naar de rechter.

De burgemeester besloot in augustus 2010 op basis van een dreigingsanalyse van de politie om een sluitingsbevel tot 1 oktober 2010 af te geven. Vervolgens besloot de burgemeester de coffeeshop gesloten te houden tot 1 november 2010. De burgemeester concludeerde eind oktober dat de sluiting niet langer gerechtvaardigd was en nam geen nieuw sluitingsbevel. Een nieuwe dreigingsanalyse van de portefeuillehouder Conflict en Crisisbeheersing van de politie is op 30 november 2010 besproken in het overleg tussen de burgemeester, politie en de officier van justitie. Op grond van deze bespreking en de dreigingsanalyse besloot de burgemeester de coffeeshop per 1 december 2010 voor vier maanden te sluiten. Volgens de gemeente bestond er een nieuwe, concrete en actuele verdergaande dreiging voor verstoring van de openbare orde die onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk maakte. De gemeente legde aan het sluitingsbevel ten grondslag dat zowel individuele personen als de coffeeshop zeer ernstig werden bedreigd. Bij de bepaling van de duur van het sluitingsbevel woog de burgemeester mee dat de coffeeshop al twee keer voor korte tijd was gesloten, maar dat dit de dreiging niet had weggenomen. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit