Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 30 juni 2011 uitspraak gedaan op het hoger beroep van drie spaarders van DSB Bank N.V. van wie de aanvraag om vergoeding van hun achtergestelde deposito's uit het depositogarantiestelsel door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) is afgewezen. Het College is van oordeel dat de vorderingen uit deze achtergestelde deposito’s wél vallen onder het depositogarantiestelsel. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit