De bestuursrechter van de rechtbank Breda heeft vijf omwonenden in het gelijk gesteld in een geschil met de gemeente Tilburg over de bouw van een moskee aan de Stedekestraat (nr.27 en 29) in Tilburg. Het college van B&W moet opnieuw beslissen op de bezwaren van de omwonenden.

Op 23 maart 2010 heeft de gemeente Tilburg een vergunning verleend voor de bouw van een nieuwe moskee. Omwonenden vinden dat het bouwplan niet voorziet in de parkeerbehoefte die ontstaat door de komst van de moskee. Zij maakten daarom bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

De gemeente Tilburg is bij het bepalen van het aantal parkeerplaatsen uitgegaan van de situatie zoals die was toen een eerdere moskee op dezelfde locatie in een oud fabrieksgebouw was gevestigd. Volgens de rechtbank is dit niet juist, nu voor de eerdere moskee nooit een vergunning is verleend. In het toenmalige bestemmingsplan ontbrak een gebruiksverbod, waardoor de gemeente het gebruik van het pand als moskee niet kon verbieden. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit