Kan de tussen partijen sinds juni 2007 bestaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vanaf enige moment geacht worden te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd? Die vraag stond centraal in een arbeidszaak van een schoonmaakster.
Tussen partijen is per 13 juni 2007 een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen voor de duur van zes maanden.
Op grond van deze overeenkomst is Q. voor 10 uur per week in dienst getreden bij Effektief, in de functie van schoonmaakster. Het laatstelijk verdiende salaris bedroeg € 8,43 bruto per uur, exclusief vakantietoeslag en overige emolumenten.

Lees meer

Bron: http://juridischdagblad.nl/

Arbeidsrecht op Huis Advocaten