Het besluit van de minister van Economische Zaken om een verhoging van de reservoirdruk toe te staan in de gasopslag Bergermeer wordt niet geschorst. Dit blijkt uit een uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (30 augustus 2010) in een spoedprocedure die was aangespannen door Stichting Gasalarm2. De stichting vreest voor het ontstaan van aardbevingen als gevolg van de drukverhoging in het reservoir. Zij verwijst hiervoor naar het rapport van het Massachusetts Institute of Technology dat op verzoek van de minister is opgesteld.

De minister heeft in juli 2010 ingestemd met een wijziging van het opslagplan van energiemaatschappij TAQA waarbij de reservoirdruk van de gasopslag wordt verhoogd van 35 bar tot maximaal 80 bar. Naar het oordeel van de Raad van State is nader onderzoek op verscheidene procedurele aspecten nodig om te beoordelen of dit besluit rechtmatig is. Maar dat onderzoek kan gezien de complexiteit van die vragen, niet worden verricht in deze spoedprocedure waarbinnen op zeer korte termijn een voorlopige rechterlijke uitspraak moet worden gedaan. In deze spoedprocedure kan de rechter alleen bekijken of ‘onverwijlde spoed het treffen van een voorlopige voorziening vereist’. Het rapport van het Massachusetts Institute of Technology waarop de stichting zich beroept, betreft niet deze geleidelijke verhoging tot maximaal 80 bar, maar een verhoging tot maximaal 205 bar waarbij ingrijpender compressiemethoden worden toegepast. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit