De belastingheffing op erven en schenken gaat flink omlaag, vrijstellingen voor partners en kinderen gaan verder omhoog en constructies om de wet te ontduiken worden aangepakt. De ministerraad heeft daar op voorstel van staatssecretaris De Jager van Financiën mee ingestemd. Het tarief voor partners en kinderen gaat omlaag naar 10 procent en 20 procent en voor andere verkrijgers naar 30 procent en 40 procent. De vrijstelling voor partners gaat omhoog naar 600.000 euro en voor kinderen naar 19.000 euro. Voor andere verkrijgers wordt deze verhoogd naar 2.000 euro.
Door het verhogen van de vrijstellingen zullen minder mensen successiebelasting hoeven te betalen. In totaal zullen nog maar 500 partners per jaar deze belasting hoeven te betalen. Bovendien neemt door dit plan het aantal kinderen dat successiebelasting betaalt met een kwart af. De successiewet wordt tegelijkertijd eenvoudiger en inzichtelijker gemaakt door vermindering van het aantal tarieven van 28 naar 4.

Hogere vrijstelling en lagere tarieven partners en kinderen

  • De erfvrijstelling voor partners gaat omhoog naar 600.000 euro.
  • De erfvrijstelling voor kinderen gaat omhoog naar 19.000 euro.
  • De tarieven voor partners en kinderen gaan omlaag naar 10 procent over de eerste 125.000 euro en 20 procent over het restant.

Hogere vrijstelling en lagere tarieven andere verkrijgers

  • De erfvrijstelling voor andere verkrijgers gaat omhoog naar 2.000 euro.
  • De tarieven voor de andere verkrijgers gaan omlaag naar 30 procent over de eerste 125.000 euro en 40 procent over het restant.

De geplande datum van inwerkingtreding van het voorstel is 1 januari 2010.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 27 oktober 2008