Vertrouwelijke interne klachten in ziekenhuizen hoeven niet bekend te worden gemaakt door een arts die door een patiënt op een kunstfout wordt aangesproken.

Het gerechtshof Leeuwarden heeft een beslissing gegeven in een zaak waarin het oog van een patiënte is geperforeerd bij het zetten van een locale verdoving. De arts zegt dat hij er niets aan kon doen omdat de patiënte onverwacht, en tegen zijn instructie in, haar oog stijf heeft dichtgeknepen.

Het ligt op de weg van de arts om zo’n verweer te onderbouwen. Een patiënt staat immers vaak met lege handen, zeker als hij onder narcose is geweest. De vraag die in deze zaak speelde, was of de arts ook interne klachtenmeldingen binnen het ziekenhuis (zogenoemde MIP-meldingen) bekend moet maken. Een dergelijke klacht over de arts zou haar claim immers kunnen ondersteunen.

Het hof vond dat dat van de arts niet kan worden verlangd omdat die meldingen vertrouwelijk zijn en alleen worden opgemaakt ter bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening in een ziekenhuis. Dat is maatschappelijk van zeer groot belang.

Het hof ziet wel in dat openbaarmaking van een MIP-melding in een individueel geval het belang van de patiënt kan dienen, maar verwacht dat dit kwaliteitsinstrument dan verloren zou gaan. Het belang van de patiënt moet daarom voor het algemeen belang wijken.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 9 januari 2009