De kern van de uitspraak is dat de contante waarde van de toekomstige verplichting tot het betalen van alimentatie aan een voormalige echtgenote en kinderen aftrekbaar is in box 3.

Inleiding
Deze zaak (10/00367) betreft de berekening van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) voor het jaar 2006. Een gescheiden echtgenoot mag de jaarlijks aan zijn voormalige echtgenote betaalde alimentatie aftrekken van zijn inkomen uit werk en woning (box 1). De vraag is of hij ook de contante waarde van alle nog te betalen alimentatieverplichtingen als schuld in aftrek mag brengen in box 3. Diezelfde vraag geldt voor de alimentatie die hij maandelijks voor zijn kinderen moet betalen.

Achtergrond
In een arrest van 27 februari 2009, nr. 07/12914, LJN BD9217, BNB 2009/203, heeft de Hoge Raad beslist dat de waarde van een verplichting tot het betalen van een reeks uitkeringen aan een goed doel in box 3 aftrekbaar is. Dat riep de vraag op of datzelfde ook zou gelden voor de waarde van een alimentatieverplichting. Die vraag staat in deze procedure centraal.
De wetgever heeft in het arrest van 27 februari 2009 aanleiding gevonden om de wet met ingang van 30 december 2009 te wijzigen. Vanaf die datum is uitdrukkelijk in de Wet op de inkomstenbelasting 2001 bepaald dat alimentatieverplichtingen jegens de ex-echtgenote niet aftrekbaar zijn in box 3. In deze zaak gaat het om de situatie vóór die wetswijziging. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit