Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk een ontslagvergoeding fiscaal gunstig te parkeren in een stamrecht bv. De huidige regeling maakt het uitstellen van de belastingheffing mogelijk wanneer de ontslagen werknemer voldoet aan bepaalde fiscale voorwaarden. Door bezuinigingsmaatregelen van het kabinet verdwijnt deze mogelijkheid per 1 januari 2014. Bovendien heeft de nieuwe regelgeving ook gevolgen voor bestaande stamrecht bv's.

Wat verandert er?
Ten eerste is het niet meer mogelijk een ontslagvergoeding voordelig in een stamrecht bv te plaatsen. Ten tweede verdwijnt de mogelijkheid tot periodieke uitkering van de huidige stamrecht bv's. Dit betekent dat het bedrag dat nu in de stamrecht bv's zit, ineens uitgekeerd moet worden, als de ex-werknemer het geld uit de stamrecht bv wil trekken. De uitkering blijft wel een keuze; men hoeft het geld niet op te nemen, maar kan het ook in de bv laten zitten. In dit laatste geval wordt er ook geen belasting geheven.

Wanneer u als ex-werknemer geld wilt opnemen uit de stamrecht bv (uitkering), wordt pas belasting geheven. Voor deze gevallen is een overgangsregeling in het leven geroepen als de uitkering plaatsvindt na 1 januari 2014. Het kabinet zit om geld verlegen en daarom heeft men een stimuleringsmaatregel gekoppeld aan de nieuwe regelgeving. Deze houdt in dat men een korting krijgt bij het ineens opnemen van de ontslagvergoeding. De uitkering uit de stamrecht bv wordt volledig geheven in box 1. Bij de heffing wordt slechts 80% van de uitkering meegenomen in de berekening van de belasting. Dit leidt tot een belastingkorting. Deze uitkering geldt alleen bij de volledige uitkering van de ontslagvergoeding.

Tot 31 december 2013 blijft het mogelijk een stamrecht bv op te richten. Dit kan nog voordelen hebben ondanks de nieuwe regelgeving. Wel moet u ervoor zorgen dat vóór 31 december 2013:

  1. De beëindigingsovereenkomst (of vaststellingsovereenkomst) is getekend,
  2. De stamrecht bv (of bankspaarrekening) is opgericht en
  3. De ontslagvergoeding is gestort.

Belastingadvies van een Huis Advocaten specialist
Voor huidige werknemers waarvoor ontslag dreigt of is aangezegd, geldt dat zij er goed aan doen hun situatie te laten beoordelen door een specialist. De betaling van de ontslagvergoeding moet immers vóór de nieuwe regels in werking treden worden afgerond. Voor personen die reeds een stamrecht bv hebben opgericht is het voordelig niet tot uitkering over te gaan totdat de overgangsregeling geldt. Maar ook in dit laatste geval kan het juist niet voordelig zijn tot uitkering over te gaan in sommige gevallen. De uitkering kan namelijk leiden tot een hogere aanslag in box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen).

Kortom, u kunt nog steeds belasting besparen, maar dan heeft u wel deskundig advies nodig. Bij Huis Advocaten bent u aan het juiste adres als u voordelig een ontslagvergoeding wilt ontvangen en zo min mogelijk belasting wilt betalen.

Neem contact op met de arbeidsrecht specialisten van Huis Advocaten voor een deskundig advies bij ontslag.