Zorgverzekeraar Achmea heeft in 2008 4 miljoen euro teruggevorderd bij zorgverleners en patiënten. De verzekeraar spoorde voor 2,3 miljoen aan fraude op. De overige 1,7 miljoen werd teruggehaald omdat er sprake was van ‘administratieve fouten’ of onterecht ingediende declaraties. Ook hier werd fraude vermoed.

Persoonsgebonden budgetten
Zorgverleners waren verantwoordelijk voor circa 70 procent van het fraudebedrag. Maar ook verzekerden frauderen geregeld, aldus Achmea. De opgespoorde fraude was 700.000 euro hoger dan in 2007.

Vooral bij de persoonsgebonden budgetten werd meer gefraudeerd dan vorig jaar. Het bedrag dat daarmee was gemoeid liep op van 85.000 euro in 2007 tot 400.000 euro in 2008.

Dichtslaande taxideuren
Ook ontdekte de verzekeraar voor 400.000 euro aan zorgfraude in het buitenland. Zo lieten vijftien vrouwen in Iran een cosmetische neuscorrectie uitvoeren.

Omdat dit soort ingrepen alleen wordt vergoed als zij medisch noodzakelijk zijn, vertelden zij alle vijftien dat zij een dichtslaande taxideur tegen hun neus hadden gekregen.

Bron: www.rechtennieuws.nl 16 februari 2009