De meervoudige strafkamer van de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft 11 november 2008 een vrouw uit Deventer wegens poging tot moord veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaren en TBS.
De vrouw had op 27 maart 2008 haar ex-partner met een vuurwapen meermalen beschoten. Het is een kwestie van geluk geweest dat de man dit heeft overleefd. De rechtbank is van oordeel dat er sprake is geweest van een poging tot moord, omdat de vrouw planmatig heeft gehandeld. Er is dus sprake geweest van kalm beraad en rustig overleg.
Het incident speelde zich af nabij een schoolplein, terwijl de school uitging. Er waren op dat moment dan ook tal van ouders en kinderen op het schoolplein aanwezig. De rechtbank heeft deze bijkomende omstandigheid meegewogen bij het bepalen van de strafmaat.

De rechtbank heeft de vrouw vrijgesproken van poging tot moord/doodslag ten aanzien van haar zoon van 12 jaar. De zoon zat met de ex-partner in de auto op het moment dat de vrouw op de ex-partner schoot. Voor de rechtbank is niet komen vast te staan dat de vrouw wist dat de zoon in de auto zat. Zij heeft altijd gezegd dat zij de zoon niet in de auto heeft zien zitten. Uit de videoreconstructie van de politie is ook niet gebleken dat zij de zoon wel heeft moeten zien zitten. De rechtbank deelt niet de opvatting van de officier van justitie, dat de vrouw er rekening mee had moeten houden dat de zoon in de auto aanwezig was op het moment dat zij schoot. De rechtbank acht daarom niet bewezen dat het (voorwaardelijk) opzet van de vrouw ook op de dood van de zoon gericht is geweest.

De rechtbank heeft, naast een gevangenisstraf, ook de TBS-maatregel opgelegd, omdat er bij de vrouw sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van haar geestelijke vermogens. De rechtbank acht haar daarom ook verminderd toerekeningsvatbaar. Het recidiverisico wordt als zeer hoog ingeschat. Uit veiligheidsoverwegingen acht de rechtbank een behandeling in een TBS-kliniek noodzakelijk, omdat er niet op kan worden vertrouwd dat de vrouw voldoende gemotiveerd is om uit zichzelf een behandeling te ondergaan.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 12 november 2008