In de media werd deze week melding gemaakt van het feit dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haar excuses heeft aangeboden voor de problemen die in Groningen zijn ontstaan door de gaswinning. De directeur van de NAM heeft bevestigd dat de aardbevingen in Groningen zijn ontstaan als gevolg van de gaswinning. Desondanks lopen er tot op de dag vandaag nog vele discussies en procedures over de vraag of de schade aan woningen wel is ontstaan door die aardbevingen. Wie moet dit eigenlijk bewijzen?

De hoofdregel in het civiele recht is -simpel gezegd- ‘wie eist bewijst’. Dit betekent dat de bewoners van de beschadigde woningen moeten bewijzen dat de toegebrachte schade te wijten is aan de gaswinning en dus aan de NAM. In de praktijk levert dit veel discussie op, want is de scheur in de muur wel ontstaan door de aardbeving of is er bijvoorbeeld sprake van achterstallig onderhoud aan de woning?

Geroepen wordt dan ook wel om de invoering van een omkeringsregel in deze specifieke gevallen. Dit zou moeten inhouden dat de schade aan de woningen geacht wordt te zijn veroorzaakt door de aardbevingen, tenzij de NAM kan aantonen dat de schade is veroorzaakt door een andere oorzaak (bijvoorbeeld het achterstallig onderhoud). Op deze manier zouden de bewoners veel eenvoudiger hun schade op de NAM kunnen verhalen.

Het invoeren van een dergelijke omkeringsregel is echter niet van vandaag op morgen te realiseren. Het lijkt er dus op dat de bewoners in Groningen die schade hebben geleden door de gaswinning tegen de huidige bewijsproblematiek aan blijven lopen. Vanuit de overheid is een uitdrukkelijke oproep gedaan aan de NAM om ‘op de juiste wijze’ met deze kwesties om te gaan. Of dit morele verzoek ook een einde zal betekenen van de bestaande en nog komende discussies en procedures over de vraag of de schade wel veroorzaakt is door de aardbeving, zal de tijd moeten leren.

Mocht u na het lezen van deze blog nog vragen hebben, neem dan https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact op met mr. Mark Bollen.

title=”advocaat Bollen” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/daniels-huisman-advocaten-enschede/”>mr. M. Bollen
title=”advocaat Almelo” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/daniels-huisman-advocaten-almelo/”>Daniels Huisman Advocaten Almelo
Almelo
Tel:0546 – 702 078