Moet u als bestuurder of feitelijk leidinggevende voor een tekort opdraaien? Bestuurder of feitelijk leidinggevende zijn van een rechtspersoon is niet geheel zonder risico. In de huidige economische omstandigheden dient een bestuurder op de hoogte te zijn van de handelingen die kunnen worden verricht om financiële risico’s in privé te voorkomen. De Fiscus, een curator en crediteuren kunnen een bestuurder of feitelijk leidinggevende in en buiten faillissement aansprakelijk stellen. Hiervan is in beginsel al sprake zodra de rechtspersoon in gebreke is om verschuldigde loon- of omzetbelasting te voldoen. Trapt u niet in de valkuil dat u uit tactisch oogpunt een maand niet aan uw fiscale verplichtingen voldoet, omdat u daarmee het wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur aan uw zijde doet ontstaan.

Voorts kan de curator ieder van de bestuurders of de feitelijk leidinggevende van een failliete rechtspersoon aansprakelijk stellen, als de overige baten tekortschieten, als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Bij de uitleg van het begrip kennelijk onbehoorlijk is het uitgangspunt: wat zou een redelijk denkend bestuurder hebben gedaan? Gebleken is dat onderlinge conflicten vaak een belangrijke oorzaak zijn van een faillissement. Ook in dat geval bent u als bestuurder of feitelijk leidinggevende aansprakelijk.

Heeft u in een situatie als deze hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, dan kunt u contact met ons opnemen.
title=”advocaat berkhof” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/advocatenkantoor-zeeland/”>mr. A.C.F. Berkhof (Fabian)
Tel: 0113 – 760 041
title=”advocaat goes” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/advocatenkantoor-zeeland/”>Advocatenkantoor Zeeland
Goes