Kosten die buiten de actie van incassohandelingen vallen, bijvoorbeeld administratiekosten.