Bouwschade

Direct advies?Stel uw vraag

Wordt er ergens gebouwd of verbouwd, dan kan het gebeuren dat er schade ontstaat aan bijvoorbeeld het huis van de buren. Je spreekt dan over bouwschade. De vraag in dat soort situaties is wie er aansprakelijk is voor de betreffende schade.

Veroorzaker bouwschade is aansprakelijk

Eigenlijk is het vrij simpel. De veroorzaker van de bouwschade is meestal ook degene die aansprakelijk is. Negen van de tien keer is dit de aannemer of het personeel van de aannemer. Om een aannemer voor de schade aansprakelijk te stellen moet er aan drie eisen worden voldaan.

  1. Er is sprake van schade en je moet kunnen aantonen dat de schade is ontstaan door de betreffende bouwwerkzaamheden.
  2. De bouwwerkzaamheden zijn op zo’n manier uitgevoerd dat je kan stellen dat er sprake is van onrechtmatig handelen.
  3. Er moet een duidelijk verband zijn tussen het onrechtmatig handelen en de schade.

Heeft de aannemer zelf andere partijen ingeschakeld, bijvoorbeeld een onderaannemer, dan kan het gebeuren dat hij ook aansprakelijk wordt gesteld voor schade die zij hebben berokkend. Dit omdat het tijdens bouwwerkzaamheden waar meer partijen bij betrokken zijn vaak moeilijk te bepalen is wie wat doet of heeft gedaan. In dat geval draagt de aannemer ook het risico voor de andere betrokken partijen. Dit geldt echter alleen voor werkzaamheden van andere partijen die ook door de aannemer zelf gedaan hadden kunnen worden of in het verlengde liggen van zijn activiteiten. Is dat niet het geval, dan kan er geen discussie ontstaan over de veroorzaker en is de ingeschakelde derde partij aansprakelijk.

Opdrachtgever aansprakelijk voor bouwschade

In sommige gevallen kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de geleden bouwschade. Dit is het geval als opdrachtgever verkeerde instructies heeft gegeven of een bepaalde werkwijze heeft voorgeschreven, waardoor schade is ontstaan. Ook als de opdrachtgever een verkeerde aannemer inschakelt kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Wat als jij aansprakelijk wordt gesteld van bouwschade?

Wordt jij als aannemer, onderaannemer of opdrachtgever aansprakelijk gesteld voor bouwschade, dan is het verstandig om hier hulp bij in te schakelen. De schade kan soms behoorlijk in de papieren lopen. Een goede bouwrecht advocaat kan je helpen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Neem voor hulp bij jouw situatie gerust vrijblijvend contact op met onze juridische medewerkers. Zij helpen je graag.