Bouwrecht: het bestemmingsplan

Direct advies?Stel uw vraag

Voordat de eerste schep de grond in gaat of de eerste steen wordt gelegd, moet je heel wat regelen. Zo is er het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt wat er op een bepaald stuk grond gebouwd mag worden. Is de bestemming wonen, dan zal het bouwen van woningen geen probleem zijn. Maar industrie en agrarische activiteiten zijn dan niet of nauwelijks mogelijk. Het is belangrijk dit goed in de gaten te houden.

Bestemmingsplan wijzigen

Wil jij iets bouwen dat niet binnen het bestemmingsplan past? Dan kun je de gemeente vragen de bestemming te wijzigen. Het wijzigen van een bestemmingsplan gaat niet gemakkelijk. Je moet hier een hele procedure voor volgen. Hieronder lees je precies welke stappen je hiervoor moet doorlopen. 

Procedure wijzigen bestemmingsplan

De procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan bestaat meestal uit de volgende stappen:

  1. Het principeverzoek
  2. Voorontwerp bestemmingsplan
  3. Inspraak en overleg
  4. Ontwerpbestemmingsplan
  5. Zienswijzen
  6. Vastgesteld bestemmingsplan
  7. Beroep en voorlopige voorziening
  8. Onherroepelijk bestemmingsplan

 

1. Het principeverzoek

Past hetgeen jij wilt bouwen niet in het bestemmingsplan, dan kun je de gemeente vragen om het bestemmingsplan te herzien. Hiervoor dien je een principeverzoek in. Het college van burgemeester en wethouders buigt zich hierover en laat weten of zij hier medewerking aan verlenen of een ander standpunt innemen. Besluiten zij mee te werken met de wijziging van het bestemmingsplan, dan kan de wijziging van het plan worden voorbereid. 

2. Voorontwerp bestemmingsplan

Hierna wordt er gewerkt aan een voorontwerp van het bestemmingsplan. De toelichting en regels worden opgesteld en de verbeelding (de plankaart) wordt getekend. Ook vinden de nodige onderzoeken plaats. Is dit klaar, dan is het plan klaar voor inzage.

3 Inspraak en overleg

Zes weken lang ligt het nieuwe ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage Iedereen heeft de kans om hierop te reageren. Ook worden provincie en waterschap op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. Heeft een plan weinig impact op de omgeving, dan kan de gemeente besluiten deze stap over te slaan.

4. Ontwerpbestemmingsplan

Na de inspraak- en overlegfase worden de reacties bekeken en worden er eventuele aanpassingen gedaan. Hierna wordt het plan opnieuw ter inzage aangeboden.

5. Zienswijzen

Tijdens de zes weken dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen. 

6. Vastgesteld bestemmingsplan

De gemeente beantwoordt alle zienswijzen. Komen hier geen schokkende zaken in naar voren, dan wordt het nieuwe bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Na de publicatie van dit besluit start er een beroepstermijn van zes weken. Gaat er niemand in beroep, dan is het bestemmingsplan definitief en onherroepelijk.

7. Beroep en voorlopige voorziening

Is er wel iemand die in beroep gaat, dan kan dat op twee manieren: met of zonder voorlopige voorziening. Is er beroep ingediend zonder voorlopige voorziening, dan kan er in principe al begonnen worden met bouwen. Dit echter wel met het risico dat het gebouwde weer gesloopt moet worden als de rechter het besluit van de gemeente vernietigt. Is er wel een voorlopige voorziening ingediend, dan treedt het nieuwe bestemmingsplan niet in werking tot de rechter hier een besluit over heeft genomen. 

8. Onherroepelijk bestemmingsplan

Zijn al deze stappen doorlopen, dan is het plan eindelijk definitief en spreek je van een onherroepelijk bestemmingsplan. Je kunt dan zonder zorgen beginnen aan de bouw. 

Hulp nodig bij wijzigen bestemmingsplan?

Zijn er problemen met het bestemmingsplan en heb je daar hulp bij nodig? Onze bouwrecht advocaten staan voor je klaar. Zij kennen de weg in het bestuursrecht en weten precies hoe zij jou hiermee kunnen helpen. Heb jij advies nodig voor jouw situatie of ben je op zoek naar een goede advocaat om je bij te staan? Bel ons dan op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) of laat jouw gegevens achter op ons contactformulier. We bellen je dan zo snel mogelijk even terug.