Laurens Piers (jurist) biedt juridische ondersteuning op een breed palet aan rechtsgebieden. Hij heeft een algemene advies- (en in kantonzaken) procespraktijk en hij heeft sinds 2011 ervaring met verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, schuldsaneringen, huurrecht en de incassopraktijk, waaronder beslag en executie. Laurens streeft naar efficiënte en praktische oplossingen voor problemen en hij koppelt juridische deskundigheid en ervaring aan commercieel inzicht. Een procedure is hierbij niet het doel op zich maar als andere middelen het doel niet hebben bereikt, is dit een krachtig middel om tot beslechting van een conflict te komen.