Informatie over Anne-Marije van der Zee

Anne-Marije van der Zee is werkzaam in de algemene civiele praktijk en is gespeciali­seerd in zowel het Arbeidsrecht als het Personen- en Familierecht

(echtscheiding, alimentatie, omgangsrege­lingen, gezag- en bewindskwesties, boedelscheidingen en erfrechtzaken).