Een probleem is nooit uitsluitend juridisch van aard. Zo zijn financiën vaak bepalend en spelen er soms ook hele andere aspecten mee. Ik vind het een uitdaging om al die aspecten in beeld te krijgen en te vertalen in een goed en helder betoog namens de cliënt. Waar mogelijk zal ik proberen buiten rechte de standpunten helder te maken, zo nodig zal ik voor de cliënt procederen. Mijn ervaring als curator komt mij goed van pas in de advies- en procespraktijk. Daarbij interpreteer ik mijn rol als advocaat ruim en zie ik mijzelf niet enkel als procesvertegenwoordiger, maar tevens als adviseur en sparringpartner van de ondernemer: samen zoeken naar de best passende oplossing.