In zijn specialisatie Insolventie werkt Jacques op het grensvlak van recht en economie, daar voelt hij zich thuis. Iedere surseance, faillissement of bedrijf in moeilijkheden is volkomen anders: andere branche, andere bedrijfscultuur, andere problematiek. Zijn betrokkenheid als bewindvoerder, curator en advocaat bij het realiseren van een oplossing of doorstart/verkoop is afwisselend en ervaart hij als zeer zinvol.