Hans heeft een haarfijn gevoel voor juridische en feitelijke verhoudingen, hij kan een beschuldiging goed weerleggen en bewijs ontkrachten. Deze vaardigheden stellen hem in staat de uitkomst van een zaak goed in te schatten. Dit is zowel in het civiele recht als in het strafrecht van essentieel belang. In het erfrecht spelen daarnaast nog weer andere factoren een rol. Het ontvlechten van een complexe situatie, het werken op een juridisch uitdagend rechtsterrein en de combinatie van rechtsregels en cijfers geven hem een voldaan gevoel.