Soms stuiten ondernemers op juridische drempels die de weg naar succes bemoeilijken. Het is dan een uitdaging om in de smeltkroes van rechten en plichten de belangen van stakeholders in kaart te brengen en recht te doen aan alle partijen. Het geeft Gerben grote voldoening om voor de belangen van zijn cliënten op te komen met een combinatie van juridische, economische en maatschappelijke deskundigheid.