Huis Advocaten - Een duidelijke zaak

NL EN DE

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)

Zoekformulier

Werknemer

Een arbeidsovereenkomst kent een aantal verplichte onderdelen (dwingend recht). Deze onderdelen moeten in de arbeidsovereenkomst door de werkgever worden opgenomen. Het gaat om de volgende punten die in de wet staan omschreven:

Arbeidsovereenkomst - Proeftijd

In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijdbeding worden opgenomen. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd. Bij arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur geldt een maximale proeftijd van één maand, tenzij de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor een periode van twee jaar of langer wordt aangegaan. In dat geval mag een proeftijd van maximaal twee maanden worden bedongen. De proeftijd mag echter nooit langer dan twee maanden zijn. Indien een te lange proeftijd is opgenomen dan is het proeftijdbeding nietig. In dat geval is geen proeftijd van toepassing. NB: indien een CAO van toepassing is kan het zijn dat de maximale duur van de proeftijd afwijkt van de hierboven beschreven standaardregels.

Ontslagverbod - Arbeidsovereenkomst

In een aantal gevallen kunt u als werknemer niet zomaar worden ontslagen. Deze gevallen staan in de wet omschreven. Uw arbeidsovereenkomst mag niet worden opgezegd wanneer u zwanger bent, als u lid bent van een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad en tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte.

Concurrentiebeding

De werkgever kan in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opnemen. Met een concurrentiebeding wordt voorkomen dat u binnen een bepaalde tijd bij een concurrerend bedrijf gaat werken. Twijfelt u eraan of het concurrentiebeding wel redelijk is, vind u dat het concurrentiebeding niet in verhouding staat en wilt u matiging van het concurrentiebeding? Neem dan contact op met Huis Advocaten. Wij kunnen u verder adviseren omtrent uw mogelijkheden en u bijstaan in uw verweer naar uw werkgever of bij de rechter.

Duur van de overeenkomst

Heeft u een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, bijvoorbeeld een jaarcontract, dan eindigt deze arbeidsovereenkomst meestal van rechtswege door het verstrijken van die periode. Soms is opzegging contractueel vereist. Indien geen opzegging plaatsvindt en u blijft gewoon aan het werk en uw werkgever betaalt het loon dan is sprake van stilzwijgende verlenging. Vuistregel bij verlenging: drie opeenvolgende contracten, gedurende drie jaar, zonder tussenpozen van drie maanden of meer, leidt tot een doorlopend dienstverband. Voor de werkgever is tussenkomst van het CWI vereist om tussentijds op te kunnen zeggen.

Arbeidsmediation

Tegenwoordig wordt bij conflicten in de arbeidssfeer steeds vaker gebruik gemaakt van mediation. Een mediator zorgt ervoor dat partijen samen in gesprek blijven en probeert om samen tot een oplossing te komen. De belangen van een ieder staan voorop. Het voordeel van mediation is dat een conflict niet tot ontslag hoeft te leiden, waardoor de schade voor alle betrokkenen vaak kan worden beperkt.

Arbeidsovereenkomst – Ontslagredenen

Een arbeidsovereenkomst kan op basis van verschillende redenen worden beëindigd.

Arbeidsovereenkomst - Ontslagprocedures

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden ontbonden. Hieronder de mogelijkheden:

Vaak begint een ontslagprocedure met een brief van uw werkgever waarin hij uw ontslag aankondigt. Om u goed te kunnen adviseren kunt u ons deze  ontslagbrief toezenden waarna wij uw zaak kosteloos en vrijblijvend zullen beoordelen.

Ontslagvergoeding

De kantonrechters in Nederland hebben een formule vastgesteld om te kunnen bepalen welke ontslagvergoeding er eventueel verschuldigd is. De kantonrechter kijkt naar de volgende elementen; verwijtbaarheid van het gedrag; leeftijd van de werknemer; duur van het dienstverband.  

Huis Advocaten. Een duidelijke zaak

Bij Huis Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben op het gebied van arbeidsrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met uw zaak. Samen met u kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 26 vestigingen altijd bij u in de buurt.

Direct actie ondernemen met onze advocaat contractenrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 23 82 382 (lokaal tarief). Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat contractenrecht en de vestiging bij u in de buurt.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige tips - Advocaat contractenrecht

Werknemer * Directeur * Ambtenaar * Advocaat Arbeidsrecht

« terug

Vestigingen

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)