Huis Advocaten - Een duidelijke zaak

NL EN DE

Bel direct (lokaal tarief) 0900 55 53 777(dagelijks tot 22.00 uur)

Zoekformulier

Misdrijf & Justitie

Advocaat misdrijf

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Wordt u verdacht van geweld of mishandeling? Bent u doorgereden na een aanrijding of heeft u gereden onder invloed? Of bent u aangehouden wegens diefstal, drugs of wapenbezit? Dan heeft u recht op, én een groot belang bij bijstand van een goede en ervaren advocaat strafrecht.

Lees meer over het recht op bijstand van een advocaat.

Advocaat - misdrijf & Justitie

In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden. Houdt iemand zich niet aan deze regels, dan pleegt hij een strafbaar feit. Er zijn twee soorten strafbare feiten; een overtreding en een misdrijf. Het verschil met een overtreding is dat een misdrijf in de regel zwaarder is en berecht wordt door de meervoudige kamer.

Wanneer u in aanraking komt met politie en justitie, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een strafrecht advocaat in te schakelen. Wij kunnen uw belangen behartigen en u voorlichten over wat u kunt verwachten. Wij zijn gebonden aan ons beroepsgeheim. Tevens kunnen wij u wijzen op uw rechten en plichten als verdachte en de nodige acties ondernemen.

Advocaat misdrijf - jeugd(straf)recht

Het kan ook voorkomen dat uw kind wordt verdacht van een misdrijf. Voor u als ouder, voogd of verzorger een erg vervelende en onzekere situatie. Wij zijn tevens gespecialiseerd in jeugd(straf)recht en kunnen u antwoord geven op al uw vragen en uw kind bijstaan in zijn of haar verweer bij de kinderrechter.

Advocaat misdrijf - dagvaarding

Wij adviseren u om direct actie te ondernemen indien u een dagvaarding heeft ontvangen in verband met uw misdrijf. Uw strafrecht advocaat heeft dan de tijd om uw verdediging goed voor te bereiden. Een dagvaarding is een officiële brief van de Officier van Justitie (OvJ) waarin u als verdachte wordt opgeroepen om bij een rechtbankzitting aanwezig te zijn. Op de voorkant van de brief kunt u lezen waarvan de Officier van Justitie u verdenkt. Ook staat op de voorkant waar en wanneer de zitting zal plaatsvinden. Iedereen heeft het recht zich te laten bijstaan door een advocaat. Dit kost niet meer dan strikt noodzakelijk. Wij helpen u namelijk ook graag op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel toevoeging genoemd of pro deo).

Begeleiding en advies in alle fases van het strafproces

De advocaten van Huis Advocaten staan u met raad en daad bij in alle fases van het strafproces. Ook slachtoffers en benadeelden die vervolging willen instellen en hun schade willen verhalen op de daders.

Huis Advocaten behandelt zaken die tot het gewone strafrecht behoren, zoals bedreiging, diefstal, fraude, zedendelict, doodslag en mishandeling. Tevens behandelt Huis Advocaten zaken die behoren tot het bijzondere strafrecht. Hierbij kunt u denken aan:

De strafrechtadvocaten van Huis Advocaten werken tevens op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo of toevoeging).

Huis Advocaten. Een duidelijke zaak

Wij strijden voor uw belangen en verlenen de beste juridische bijstand aan de verdachte of slachtoffer. Wij zijn ervaren met de moderne strafrechtpraktijk en zijn in alle opzichten uitgerust om de zware verantwoordelijkheid van uw verdediging ter hand te nemen. Bovendien zitten wij met 26 vestigingen altijd bij u in de buurt.

Direct actie ondernemen met onze advocaat strafrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 55 53 777 (lokaal tarief). Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat strafrechten de vestiging bij u in de buurt.

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar, ook 's avonds en in het weekend.
Op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur, op vrijdag tot 18.30 uur.
In het weekend van 10.00 tot 16.00 uur.  

Begrippenlijst strafrecht

Aanhangig maken
Aanhouden
Aanhouding
Absolute competentie of bevoegdheid
Advocaat
Advocaat-Generaal (A-G)
Appèl
Arrest
Arrondisement
Balie
Belanghebbende
Beroepschauffeur
Beschikking
Betekening
Bewaring
Bewijslast
Bewijsmiddelen
BJB
Bureau Rechtshulp
Carjacking
In cassatie gaan, Cassatie
Casseren
Competentie
Computercriminaliteit
Computerfraude
Contra-expertise
Contradictoir
Criminalisering
Cumulatieve telastelegging
Cybercrime
Dagvaarding
Derdenrekening
Descente
Detentie
Discretionaire bevoegdheid
Discriminatie
DNA onderzoek
Dwangmiddelen
Eed van belofte
Eergerelateerd geweld
Eerwraak
Eigenrichting
Ex nunc
Ex tunc
Excecutie van een vonnis
Exploot, Exploit
Formeel recht
Forum
Fourneren
Gemachtigde
Gemene strafrecht
Gerecht
Gerechtshof
Getuige à charge
Getuige à décharge
Gevangenhouding
Grief
Griffier
Grondwet
Grosse
Hacking
Heling
Herziening in Strafzaken
Hoge Raad
Hoger beroep
Huis van bewaring
Hulpofficier van justitie
Immateriele schade
Interlocutoir vonnis
Inverzekeringstelling
Jurisprudentie
Justitia, Vrouwe justitia
Justitiabele Rechtzoekende
Justitie
Kamer
Kantonrechter
Klaagschrift
Klacht delict
Kracht van gewijsde
Kunstvandalisme
Magistratuur
Materiële schade
Meervoudige kamer
Meineed
Met voorbedachte rade
Minuut
Misdrijf
Mondeling vonnis
Niet-ontvankelijkheid
Novum
Officier van justitie
Onderhoud ten parkette
Onherroepelijk
Onvoorwaardelijke straf
Oplichting
Opsporingsonderzoek
Overtreding
Overtredingen
Overtuigend bewijs
Parket
Parketpolitie
Pedofiel
Plaatsopneming
Pleidooi
Politierechter
Politiesepot
Preparatoir vonnis
President
Primair
Pro-deoadvocaat
Pro-formazitting
Procureur des Konings
Procureur generaal
Proeftijd
Raadsheer
Raadsman
Raadsvrouw
RAIO
Rechtbank
Rechterlijke macht
Rekest
Relatieve competentie
Ressort
Regatoire commissie
Samenhang
Sanctie
Schijnhuwelijk
Schuld
Sepot
Slachtoffer
Stalking
Strafblad
Strafpleiter
Tableau
Toevoeging
Transactievoorstel
Tussenvonnis
Uitvoerbaar bij voorraad
Vandalisme
Verdachte
Verduistering
Verjaring
Veroordelen
Verschoningsrecht
Verstekvonnis of bij verstek veroordeeld zijn
Vervalsing
Verzekeringsfraude
Verzet
Voetbalvandalisme
Vonnis
Voorarrest
Voorgeleiding
Vormverzuim
Wederrechtelijke onrechtmatig
Witwassen
Wraking
Zittende magistratuur
Zwart geld
Zwijgrecht

Een Huis Advocaat Strafrecht kunt u vinden in:

Huis Advocaat Strafrecht ATM Advocaten (Dordrecht)
Huis Advocaat Strafrecht ATM Advocaten (Utrecht)
Huis Advocaat Strafrecht Aalst & Daniëls Advocaten (Amsterdam)
Huis Advocaat Strafrecht Helderecht Advocaten (Apeldoorn)
Huis Advocaat Strafrecht Helderecht Advocaten (Arnhem)
Huis Advocaat Strafrecht Daniëls Huisman advocaten (Almelo)
Huis Advocaat Strafrecht Daniëls Huisman advocaten (Enschede)
Huis Advocaat Strafrecht Daniëls Huisman advocaten (Goor)
Huis Advocaat Strafrecht De Boer & Egberts Advocaten (Leeuwarden)
Huis Advocaat Strafrecht De Haan Advocaten & Notarissen (Almere)
Huis Advocaat Strafrecht De Haan Advocaten & Notarissen (Assen)
Huis Advocaat Strafrecht De Haan Advocaten & Notarissen (Groningen)
Huis Advocaat Strafrecht Knuwer & Creutzberg Advocaten (Alkmaar)
Huis Advocaat Strafrecht Knuwer & Creutzberg Advocaten (Den Helder)
Huis Advocaat Strafrecht Raetsluy Advocaten (Breda)
Huis Advocaat Strafrecht Rischen & Nijhuis Advocaten (Rotterdam)
Huis Advocaat Strafrecht Rottier Advocaten ('s-Hertogenbosch)
Huis Advocaat Strafrecht STV Advocaten Mediators (Den Haag)
Huis Advocaat Strafrecht Themis Advocaten (Maastricht)

Bel me terug

Vestigingen

Bel direct (lokaal tarief) 0900 55 53 777 (dagelijks tot 22.00 uur)