Huis Advocaten - Een duidelijke zaak

NL EN DE

Bel direct (lokaal tarief) 0900 55 53 777(dagelijks tot 22.00 uur)

Zoekformulier

Huur & Verhuur

Twijfelt u over de voorwaarden in het huurcontract? Welke huurverhoging mag er per jaar worden doorgevoerd? In welke gevallen dient de huurcommissie ingeschakeld te worden?
Onze advocaat huurrecht van Huis Advocaten is u graag van dienst.

Wonen is een van de meest essentiële behoeftes. Voor de eigenaar-bewoner van een eigen huis geldt dat, maar dat geldt ook voor de huurder van een woning. Om de positie van die huurder te beschermen geniet hij een grote mate van huurbescherming.

Bij het (ver)huren van woningen gelden naast hetgeen is afgesproken in de huurovereenkomst, allerlei wettelijke regels. Daarnaast moeten beide partijen rekening houden met dwingende termijnen. Wij zetten voor u een aantal belangrijke zaken op een rij.

Huurbescherming

Om de positie van de huurder te beschermen geeft de wet regels die er voor moeten zorgen dat de huurder niet zo maar uit zijn huis gezet kan worden. De verhuurder mag de huurovereenkomst van woonruimte slechts in zes gevallen opzeggen, waaronder tijdelijke huur, slecht huurderschap, dringende reden voor eigen gebruik, lees meer.

Huurcontract

Tussen huurder en verhuurder kunnen de gemaakte afspraken vastgelegd worden in een huurovereenkomst. Bepaalde wettelijke regels zijn echter van dwingend recht. Dit betekent dat bepaalde afspraken niet mogen afwijken van deze regels. Lees hier meer over het huurcontract

Huurprijs

Is de huurprijs reëel voor het gehuurde goed? Wat kunt u doen indien u het oneens bent met een huurverhoging? Wat zijn uw mogelijkheden als verhuurder bij een grote huurachterstand? Een huurder mag niet onverwachts met een enorme huurverhoging geconfronteerd worden. Meer over de huurprijs leest u hier.

Einde huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan om meerdere redenen en meerdere gronden beëindigd worden. Denkt u bijvoorbeeld aan tussentijdse opzegging, wederzijdse goedvinding of overlijden van een van de partijen. Huis Advocaten vertelt u graag meer over het einde van de huurovereenkomst.

Onderhoud

Huurder en verhuurder dienen er samen voor te zorgen dat de woning in goede staat is en blijft. In principe komt het kleine onderhoud van de woning voor rekening van de huurder en het grote onderhoud, voor rekening van de verhuurder. Huis Advocaten vertelt u hier graag meer over het onderhoud van de woning.

Onderhuur

De huurder van een woonruimte mag een deel ervan onderverhuren. Dit is van regelend recht en dat houdt in, dat er in de huurovereenkomst van deze regel mag worden afgeweken; bijvoorbeeld een verbod tot onderhuur van de woonruimte. Lees hier meer over onderhuur.

Koop breekt geen huur

Als de verhuurder het gehuurde aan een ander verkoopt, dan breekt deze koopovereenkomst de huurovereenkomst niet. Dit houdt in, dat de nieuwe eigenaar van het pand gebonden is aan de huurovereenkomst met de bestaande huurder in die ruimte, die ook al van de vorige eigenaar huurde. 

Advocaat Huurrecht

Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat juridische expertise van een advocaat huurrecht pas in een laat stadium wordt ingeschakeld. Het is raadzaam om van begin af aan juridisch advies in te winnen. Hierdoor kunt u onaangename verrassingen, extra kosten of andere negatieve aspecten, voorkomen. 

Is het uitgelopen tot een conflict of loopt er reeds een procedure? Onze advocaat huurrecht staat u graag bij met een eerlijk advies op maat over uw kansen, mogelijkheden en obstakels.

Direct actie ondernemen met onze advocaat huurrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 55 53 777 (lokaal tarief). Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat huurrecht en de vestiging bij u in de buurt.

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar, ook 's avonds en in het weekend.
Op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur, op vrijdag tot 18.30 uur.
In het weekend van 10.00 tot 16.00 uur.  

Begrippenlijst huurrecht

Aanmanen
Afhankelijke (bedrijfs) woning
Akte
Algemene voorwaarden
All in Huurprijzen
Contractsvrijheid
Coöptatierecht
Dienstwoning
Dringend eigen gebruik
Dwaling
Dwingend recht
Eindafrekening
Huisvredebreuk
Huurbeding
Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
Huurovereenkomst voor bepaalde tijd
Huurprijs, wettelijk vastgesteld
Indexeringsclausule
Ingebrekestelling
Medehuur
Nulpuntenlijsten
Objectgebonden huur
Onderhuur
Ontbinding van huurovereenkomsten
Ontruimingsbeding
Onzelfstandige woning
Opschorting huur
Opzegging van een huurovereenkomst
Oplevering
Pachtovereenkomst
Renovatie
Servicekosten
Tussentijdse-opzeggings-clausule
Verrekening
Verzuim
Verzuim van rechtswege
Volmacht
Wettelijke huurprijs
Woonvergunning
WOZ-waarde
Zelfstandige woning

Nieuwsartikelen huurrecht

Corporaties niet van plan huur massaal te verhogen
Nederlanders vergeten vaker huur te betalen
Krakers Munt willen ook best huren
Huurschuld NAC blijft oplopen
Hogere huur voor Jan Modaal
GroenLinks wil niet korten op huurtoeslag
Lastige huurders Paul Krugerstraat mogen blijven wonen
Prijs huurwoning stijgt
Huurders niet verantwoordelijk voor onzichtbare lekkages
Corporaties en huurders zijn het eens: 1 procent erbij
Huurders uit winkelcentrum gezet
Huurovereenkomsten autohandelaren Veemarkt rechtsgeldig geëindigd
Politie: krakers pleegden huisvredebreuk normaal verhuurde woning, ME moest ontruimen
Pandeigenaar mag schotel niet verbieden
Uitspraak Haagse hof in kort geding over ontruiming Leidse kraakpanden
Burgemeester Helmond mocht huisverbod verlengen
Oude en nieuwe (mondelinge) huurovereenkomst in zaak NS tegen Esso, geen ontruiming terrein station
Huurbescherming bij huur van korte duur
Uit huis gezet worden na huurachterstand.
Een gewaarschuwd huurder geldt voor twee!
Eigen (ver)huurprijs was bruikbaar voor bepalen WOZ-waarde

Een Huis Advocaat Huurrecht kunt u vinden in:

Huis Advocaat Huurrecht Knuwer Advocaten (Alkmaar)
Huis Advocaat Huurrecht Daniëls Huisman advocaten (Almelo)
Huis Advocaat Huurrecht De Haan Advocaten & Notarissen (Almere)
Huis Advocaat Huurrecht Aalst & Daniëls Advocaten (Amsterdam)
Huis Advocaat Huurrecht Helderecht Advocaten (Apeldoorn)
Huis Advocaat Huurrecht Helderecht Advocaten (Arnhem)
Huis Advocaat Huurrecht De Haan Huis Advocaten & Notarissen (Assen)
Huis Advocaat Huurrecht STV Advocaten Mediators (Den Haag)
Huis Advocaat Huurrecht Knuwer Advocaten (Den Helder)
Huis Advocaat Huurrecht ATM Huis Advocaten (Dordrecht)
Huis Advocaat Huurrecht Daniëls Huisman advocaten (Enschede)
Huis Advocaat Huurrecht Advocatenkantoor Zeeland (Goes)
Huis Advocaat Huurrecht Daniëls Huisman advocaten (Goor)
Huis Advocaat Huurrecht De Haan Advocaten & Notarissen (Groningen)
Huis Advocaat Huurrecht Parmentier Oass Advocaten (Haarlem)
Huis Advocaat Huurrecht De Boer & Egberts Advocaten (Leeuwarden)
Huis Advocaat Huurrecht Themis Advocaten (Maastricht)
Huis Advocaat Huurrecht Rischen & Nijhuis Advocaten (Rotterdam)
Huis Advocaat Huurrecht Rottier Advocaten ('s-Hertogenbosch)
Huis Advocaat Huurrecht ATM Huis Advocaten (Utrecht)

Bel me terug

Vestigingen

Bel direct (lokaal tarief) 0900 55 53 777 (dagelijks tot 22.00 uur)