Huis Advocaten - Een duidelijke zaak

NL EN DE

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)

Zoekformulier

Overheid

Advocaat bestuursrecht ondernemingen

Bent u het niet eens met een besluit van de overheid over de bestemming van uw onroerend goed? Is uw aanvraag niet gehonoreerd? Heeft u onterecht een boete gekregen? Allemaal vragen die vallen binnen het bestuursrecht. Tegen besluiten van de overheid kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bestuursorgaan zal dan een nieuwe beslissing moeten nemen.

Diverse Huis Advocaten zijn gespecialiseerd in het bestuursrecht en staan u bij! Als het moet procederen ze door tot de Rechtbank, Centrale Raad van Beroep of Raad van State. Neem contact op met een advocaat bestuursrecht.

Het bestuursrecht

Het bestuursrecht bevat regels voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke. De overheid neemt besluiten die van grote invloed kunnen zijn op burgers en bedrijven. Hierbij kan het gaan om besluiten over de sociale zekerheid en de aanleg van infrastructuur maar ook:

Het is verstandig advies in te winnen alvorens te discussiëren met overheden. Al gauw kunt u te maken krijgen met het grote aantal bestuursrechtelijke wetten, uitvoerende en toezichthoudende instanties. Tijdig deskundig juridisch advies is dus raadzaam, want de vele termijnen zijn bij overschrijding fataal.

Advocaat bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de overheid kunt u uw bezwaren kenbaar maken middels een bezwaarschrift. Dit kan echter alleen als u belanghebbende bent bij het genomen besluit; uw belang moet een eigen, objectief, actueel en persoonlijk belang zijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen. U kunt dan een bezwaarschrift indienen via een advocaat bestuursrecht. Wanneer het bezwaarschrift tevergeefs is ingediend kunt u de rechter vragen het besluit van het bestuursorgaan te toetsen. Een advocaat bestuursrecht kan u in alle gevallen en zaken bijstaan.

Vergunningen en bezwaar door een advocaat

Voor veel handelingen en activiteiten heeft u als bedrijf een vergunning nodig. Voor bouwen, kappen of het in gebruik hebben van een bepaalde installatie heeft u een vergunning nodig. Welke vergunning u nodig heeft vindt u in de specifieke wetten. Een advocaat bestuursrecht kan u adviseren hoe u het beste een vergunning aanvraagt en kan ook namens u bezwaar of beroep instellen bij een afwijzend besluit op uw aanvraag voor een vergunning.

Huis Advocaten. Een duidelijk zaak

De advocaten van Huis Advocaten adviseren en begeleiden u als ondermemer. Wij hebben jarenlange ervaring binnen het bestuursrecht. Op een professionele en resultaat gericht wijze gaan wij te werk. Samen met u kijken we naar de verschillende mogelijkheden. Zodat de juiste strategie bepaald en uitgezet kan worden.

Direct actie ondernemen met onze advocaat bestuursrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 23 82 382 (lokaal tarief). Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat en de vestiging bij u in de buurt.

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Vestigingen

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)