Huis Advocaten - Een duidelijke zaak

NL EN DE

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)

Zoekformulier

Vraag & Antwoord

Civiele Procedure
Kan ik de gemaakte (kanton)gerechtskosten op de tegenpartij verhalen?
Heb je een advocaat nodig als je naar de kantonrechter gaat?
Moet de andere partij er mee instemmen dat je een zaak bij de (kanton)rechter aanbrengt?
In welke situaties is een kort geding de beste oplossing?
Ik ben gedaagde in een procedure bij de kantonrechter. Op de dagvaarding staat dat ik schriftelijk verweer kan indienen, uiterlijk op de zitting. Wat houdt dat in?
Hoe begin ik een procedure bij de rechter?
Wat moet ik doen als ik van iemand een geldbedrag te vorderen heb?
Heb je voor een kort geding altijd een advocaat nodig?
Hoe lang kan een civiele procedure bij de rechtbank duren?
Hoe vaak mag een zaak door de rechter worden aangehouden?
Wat is een 'comparitie van partijen'?
Uitspraken
Hoe lang duurt het voordat de rechter bij een rechtbank een uitspraak doet?
Hoger beroep
Bij welke instantie kan ik in beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter?
Bij welke rechter moet ik zijn als ik in beroep wil gaan tegen een besluit van de overheid?
Kan ik in hoger beroep gaan tegen een uitspraak van de bestuursrechter?
Als er een uitspraak in hoger beroep is gedaan, kun je dan nog verder procederen?
Geschillen met de overheid
Als ik het niet eens ben met een beslissing van de gemeente, kan ik dan naar de rechter stappen?
Als ik schade ondervind door overheidsbeleid, kan ik dan een zaak bij de rechter indienen?
Als de gemeente de weg openbreekt, kan ik daar tegen in beroep gaan?
Hoe maak ik bezwaar tegen een besluit van een bestuursorgaan?
Bij welke rechter moet ik zijn als ik een rechtszaak tegen de overheid wil beginnen?
In welk arrondissement ligt mijn woonplaats?
Binnen welke termijn moet ik een beroep tegen een overheidsbesluit indienen?
Is het beroep bij de bestuursrechter kosteloos?
Heb ik bij de bestuursrechter een advocaat nodig?
Als de bestuursrechter in mijn voordeel beslist, krijg ik dan het griffierecht vergoed?
Kan ik mijn griffierecht vergoed krijgen als het bestuursorgaan alsnog aan mijn bezwaren tegemoet komt?
Kan ik de bestuursrechter vragen om veroordeling in de proceskosten?
Kan ik schadevergoeding vragen aan de bestuursrechter?
Hoe bereik ik dat hangende mijn procedure het besluit niet wordt uitgevoerd?
Kan ik zorgen dat mijn bestuurszaak versneld wordt behandeld?
Belastingvragen
Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de belastinginspecteur?
Strafzaken
Soms hoor je dat een slachtoffer om schadevergoeding kan vragen in een strafzaak. Hoe zit dat?
Is het slim om bij een overtreding de boete niet te betalen en de zaak voor te laten komen bij de rechter?
Kun je je straf afkopen?
Als ik word opgeroepen om te getuigen in een strafzaak, moet ik dan per se verschijnen?
Klachten
Kan ik een klacht indienen bij de rechtbank zonder in hoger beroep te gaan?
Wraking
Wat is wraking?
Hoe wraak je een rechter?
Wie kan een verzoek tot wraking indienen?
Wat doet de rechter met een wrakingverzoek?
Wat is een wrakingskamer?
Wat gebeurt er met een verzoek tot wraking?
Is de zitting van de wrakingskamer openbaar?
Wat doet de wrakingskamer?
Hoe wordt uitspraak gedaan?
Wat kan een partij doen als de uitspraak van de wrakingskamer niet bevalt?
Kan een rechter meerdere malen worden gewraakt?
Hoe kan ik kennisnemen van wrakinguitspraken?
Overig
Ik zoek een rechterlijke uitspraak
Ik heb een algemene vraag over rechtspraak/juridische procedures/wetgeving
Ik heb een vraag over een boete
Ik wil weten of ik een strafblad heb
Vestigingen

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)