Huis Advocaten - Een duidelijke zaak

NL EN DE

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)

Zoekformulier

Begrippenlijst strafrecht

Strafrecht
Aanhangig maken
Aanhouden
Aanhouding
Absolute competentie of bevoegdheid
Advocaat
Advocaat-Generaal (A-G)
Appèl
Arrest
Arrondisement
Balie
Belanghebbende
Beroepschauffeur
Beschikking
Betekening
Bewaring
Bewijslast
Bewijsmiddelen
BJB
Bureau Rechtshulp
Carjacking
In cassatie gaan, Cassatie
Casseren
Competentie
Computercriminaliteit
Computerfraude
Contra-expertise
Contradictoir
Criminalisering
Cumulatieve telastelegging
Cybercrime
Dagvaarding
Derdenrekening
Descente
Detentie
Discretionaire bevoegdheid
Discriminatie
DNA onderzoek
Dwangmiddelen
Eed van belofte
Eergerelateerd geweld
Eerwraak
Eigenrichting
Ex nunc
Ex tunc
Excecutie van een vonnis
Exploot, Exploit
Formeel recht
Forum
Fourneren
Gemachtigde
Gemene strafrecht
Gerecht
Gerechtshof
Getuige à charge
Getuige à décharge
Gevangenhouding
Grief
Griffier
Grondwet
Grosse
Hacking
Heling
Herziening in Strafzaken
Hoge Raad
Hoger beroep
Huis van bewaring
Hulpofficier van justitie
Immateriele schade
Interlocutoir vonnis
Inverzekeringstelling
Jurisprudentie
Justitia, Vrouwe justitia
Justitiabele Rechtzoekende
Justitie
Kamer
Kantonrechter
Klaagschrift
Klacht delict
Kracht van gewijsde
Kunstvandalisme
Magistratuur
Materiële schade
Meervoudige kamer
Meineed
Met voorbedachte rade
Minuut
Misdrijf
Mondeling vonnis
Niet-ontvankelijkheid
Novum
Officier van justitie
Onderhoud ten parkette
Onherroepelijk
Onvoorwaardelijke straf
Oplichting
Opsporingsonderzoek
Overtreding
Overtredingen
Overtuigend bewijs
Parket
Parketpolitie
Pedofiel
Plaatsopneming
Pleidooi
Politierechter
Politiesepot
Preparatoir vonnis
President
Primair
Pro-deoadvocaat
Pro-formazitting
Procureur des Konings
Procureur generaal
Proeftijd
Raadsheer
Raadsman
Raadsvrouw
RAIO
Rechtbank
Rechterlijke macht
Rekest
Relatieve competentie
Ressort
Regatoire commissie
Samenhang
Sanctie
Schijnhuwelijk
Schuld
Sepot
Slachtoffer
Stalking
Strafblad
Strafpleiter
Tableau
Toevoeging
Transactievoorstel
Tussenvonnis
Uitvoerbaar bij voorraad
Vandalisme
Verdachte
Verduistering
Verjaring
Veroordelen
Verschoningsrecht
Verstekvonnis of bij verstek veroordeeld zijn
Vervalsing
Verzekeringsfraude
Verzet
Voetbalvandalisme
Vonnis
Voorarrest
Voorgeleiding
Vormverzuim
Wederrechtelijke onrechtmatig
Witwassen
Wraking
Zittende magistratuur
Zwart geld
Zwijgrecht
Vestigingen

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)