Huis Advocaten - Een duidelijke zaak

NL EN DE

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)

Zoekformulier

Sociale zekerheid

Advocaat sociale zekerheid

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. Dit rechtsgebied omvat de regeling van rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Deze regelgeving gaat voornamelijk over uitkeringen en pensioenen. Is uw uitkering afgewezen of gestopt?

Tegen beslissingen van een uitkeringsinstantie kunt u bezwaar maken via een bezwaarschrift. Een advocaat sociaal recht helpt u graag!

Sociale zekerheidsrecht

De voornaamste regelgeving heeft betrekking op de rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Hieronder vallen onder andere regelingen over arbeidsongeschiktheid, re-integratie van werknemers, medische keuringen bij aanstellingen en premieafdrachten door werkgevers.

Onder dit rechtsgebied vallen ook:

De overheid vervangt in een hoog tempo oude regelingen door nieuwe wetten. Hierdoor is het sociale zekerheidsrecht in de loop der jaren steeds omvangrijker en complexer geworden.

Advocaat bezwaarschrift uitkering

Bent u het niet eens met een beslissing of handeling van het UWV of de sociale dienst van de gemeente? Als het gaat om een besluit kunt u hier tegen in bezwaar gaan. Dit betekent dat de uitkeringsinstantie zijn beslissing moet heroverwegen.

Het bezwaarschrift is de schriftelijke uitwerking van de bezwaren die u heeft tegen een beslissing van een uitkeringsinstantie. Via het bezwaarschrift kunt u een uitkeringsinstantie aansporen een nieuwe beslissing te nemen in uw voordeel.

Onze advocaten helpen u meteen. Neem contact op. Ook pro deo.

Huis Advocaten. Een duidelijke zaak

Bij Huis Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben binnen het sociale zekerheidsrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met uw zaak. Samen met u kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 26 vestigingen altijd bij u in de buurt.

Direct actie ondernemen met onze advocaat sociaal zekerheidsrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 23 82 382 (lokaal tarief). Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat sociaal zekerheidsrecht en de vestiging bij u in de buurt.

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Vestigingen

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)