Huis Advocaten - Een duidelijke zaak

NL EN DE

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)

Zoekformulier

Huur & Verhuur

Advocaat voor huur en verhuur

Twijfelt u over de voorwaarden in uw huurcontract? Welke huurverhoging mag er per jaar worden doorgevoerd? In welke gevallen dient de huurcommissie ingeschakeld te worden? Onze advocaat huurrecht van Huis Advocaten is u graag van dienst.

Wonen is een van de meest essentiële behoeftes. Voor de eigenaar-bewoner van een eigen huis geldt dat, maar dat geldt ook voor de huurder van een woning. Om de positie van die huurder te beschermen geniet hij een grote mate van huurbescherming.

Bij het (ver)huren van woningen gelden naast hetgeen is afgesproken in de huurovereenkomst, allerlei wettelijke regels. Daarnaast moeten beide partijen rekening houden met dwingende termijnen. Wij zetten voor u een aantal belangrijke zaken op een rij.

Advocaat huurbescherming

Om de positie van de huurder te beschermen geeft de wet regels die er voor moeten zorgen dat de huurder niet zo maar uit zijn huis gezet kan worden. De verhuurder mag de huurovereenkomst van woonruimte slechts in zes gevallen opzeggen, waaronder tijdelijke huur, slecht huurderschap, dringende reden voor eigen gebruik, lees meer.

Advocaat huurcontract

Tussen huurder en verhuurder kunnen de gemaakte afspraken vastgelegd worden in een huurovereenkomst. Bepaalde wettelijke regels zijn echter van dwingend recht. Dit betekent dat bepaalde afspraken niet mogen afwijken van deze regels. Lees hier meer over het huurcontract

Huurprijs

Is de huurprijs reëel voor het gehuurde goed? Wat kunt u doen indien u het oneens bent met een huurverhoging? Wat zijn uw mogelijkheden als verhuurder bij een grote huurachterstand? Een huurder mag niet onverwachts met een enorme huurverhoging geconfronteerd worden. Meer over de huurprijs leest u hier.

Einde huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan om meerdere redenen en meerdere gronden beëindigd worden. Denkt u bijvoorbeeld aan tussentijdse opzegging, wederzijdse goedvinding of overlijden van een van de partijen. Huis Advocaten vertelt u graag meer over het einde van de huurovereenkomst.

Onderhoud

Huurder en verhuurder dienen er samen voor te zorgen dat de woning in goede staat is en blijft. In principe komt het kleine onderhoud van de woning voor rekening van de huurder en het grote onderhoud, voor rekening van de verhuurder. Huis Advocaten vertelt u hier graag meer over het onderhoud van de woning.

Onderhuur

De huurder van een woonruimte mag een deel ervan onderverhuren. Dit is van regelend recht en dat houdt in, dat er in de huurovereenkomst van deze regel mag worden afgeweken; bijvoorbeeld een verbod tot onderhuur van de woonruimte. Lees hier meer over onderhuur.

Koop breekt geen huur

Als de verhuurder het gehuurde aan een ander verkoopt, dan breekt deze koopovereenkomst de huurovereenkomst niet. Dit houdt in, dat de nieuwe eigenaar van het pand gebonden is aan de huurovereenkomst met de bestaande huurder in die ruimte, die ook al van de vorige eigenaar huurde. 

Advocaat huurrecht

Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat juridische expertise van een advocaat huurrecht pas in een laat stadium wordt ingeschakeld. Het is raadzaam om van begin af aan juridisch advies in te winnen. Hierdoor kunt u onaangename verrassingen, extra kosten of andere negatieve aspecten, voorkomen. 

Is het uitgelopen tot een conflict of loopt er reeds een procedure? Onze advocaat huurrecht staat u graag bij met een eerlijk advies op maat over uw kansen, mogelijkheden en obstakels.

Direct actie ondernemen met onze advocaat huurrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 23 82 382 (lokaal tarief). Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat huurrecht en de vestiging bij u in de buurt.

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Vestigingen

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)