Huis Advocaten - Een duidelijke zaak

NL EN DE

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)

Zoekformulier

Contractenrecht

Dagelijks spelen contracten een rol bij het ondernemerschap. Hoe gaat u als ondernemer om met onredelijke voorwaarden van een leverancier of opdrachtgever? Kunt u alle eventueel voorkomende schade uitsluiten in de algemene voorwaarden? Of wilt u een “waterdicht” contract op (laten) maken?

Wanneer iedereen zich houdt aan hetgeen is afgesproken, is er geen enkel probleem. Geloven of vertrouwen dat een (mondelinge) afspraak wordt nageleefd is in deze tijd echter vaak een te wankele basis om zaken te doen. Geregeld komt het voor dat één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt of dat er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken. Huis Advocaten zet een aantal belangrijke zaken voor u op een rij.

Voorbeelden van veel voorkomende contracten:

Leverings- en betalingsovereenkomst, Algemene voorwaarden (“kleine lettertjes”)

Algemene voorwaarden worden vaak naast een overeenkomst gebruikt. Hierin worden bedingen opgenomen die de andere partij standaard onderdeel wil laten uitmaken van de door hem gesloten overeenkomsten. Lees meer

Arbeidsovereenkomst

Twijfelt u over bedingen in een arbeidscontract? Of wilt u meer weten over bepalingen uit een arbeidsovereenkomst als proeftijd, vakantie, concurrentiebeding? Huis advocaten zet een aantal belangrijke zaken voor u op een rij.

Koopovereenkomst

Geschillen over koop- en verkoop komen regelmatig voor, soms ondanks dat deskundigen u hebben bijgestaan. Wat kunt u doen indien de verkoper bijvoorbeeld afziet van de verkoop van een bedrijfspand? Of indien na de koop blijkt dat het bedrijfspand gebreken vertoont? Lees hoe u dit kunt voorkomen danwel oplossen.

Huurovereenkomst

Twijfelt u over de voorwaarden in het huurcontract? Welke huurverhoging mogen per jaar worden doorgevoerd? In welke gevallen dient kan de huurovereenkomst bij indeplaatsstelling worden overgedragen aan een nieuwe huurder?
Onze advocaat huurcontract van Huis Advocaten is u graag van dienst.

Aandeelhoudersovereenkomst

Vaak leggen aandeelhouders van een vennootschap hun onderlinge afspraken vast in een aandeelhoudersovereenkomst. Wilt u een complete overeenkomst op (laten) stellen? Of speelt er een kwestie over bepaling(en) in de aandeelhoudersovereenkomst? Huis Advocaten denkt met u mee!

Licentieovereenkomst

Met een licentieovereenkomst kan de licentiehouder een ander toegang geven een programma of andere dienst gebruiken. Als u iemand een licentie wilt geven, dan is het raadzaam om dit goed vast te (laten) leggen om misbruik te voorkomen.

Een licentieovereenkomst is maatwerk. Een licentieovereenkomst waarin niet alle belangrijke onderwerpen worden geregeld, kan grote consequenties hebben.

Distributie-, franchise- en agentuurovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst
 

Op zoek naar een waterdichte overeenkomst? Of wilt u bepalingen uit een overeenkomst afdwingen?
Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat juridische expertise van een advocaat contractenrecht vaak pas in een laat stadium wordt ingeschakeld. Het is raadzaam om van begin af aan juridisch advies in te winnen.

Voorkom conflicten over een overeenkomst en regel de inhoud goed van te voren. Raadpleeg tijdig een advocaat contractenrecht voor een goed en “waterdicht” contract op maat.

Heeft u te maken met een kwestie rondom een overeenkomst? Onze advocaat contractenrecht staat u graag bij met een eerlijk advies op maat over uw kansen, mogelijkheden en obstakels.

Mogelijke vraagstukken bij contracten:

Waar moet u op letten... Tips bij Contractenrecht

Ik heb van de verkoper een product gekregen die anders is dan dat ik besteld heb. De verkoper zegt dat het product precies hetzelfde is het product dat ik besteld heb?
Ik heb mijn product voor reparatie terug gebracht, want het werkte niet naar behoren. Nu brengt de verkoper de kosten van de reparatie bij mij in rekening. Moet ik de rekening nu betalen?
Ik heb mijn product al 5 keer ter reparatie naar de verkoper gebracht. Kan ik mij beroepen op niet- goed-geld-terug?

Direct actie ondernemen met onze advocaat contractenrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 23 82 382 (lokaal tarief). Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat contractenrecht en de vestiging bij u in de buurt.

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Begrippenlijst contractenrecht

Aanbod
Aanbodenaanvaarding
Aanmaning(2e)
Aansprakelijkheid
Aanvaarding
Afbetaling
Agentuurovereenkomst
Arbeidscontract
Arrondissement
Beding
Bemiddelingsovereenkomst
Beroep
Beschikkingsonbevoegd
Beslag
Betalinsregeling
Buitengerechtelijkeincassokosten
Buitengerechtelijkekosten
Causaalverband
Concurrentiebeding
Conservatoirbeslag
Consument
Consumentenkoop
Contract
Contractueleaansprakelijkheid
Dagvaarding
Dwaling
Dwingendrecht
Eenexclusiviteit(clausule)
Eigendomsvoorbehoud
Fataletermijn
Geheimhoudingsovereenkomst
Gevolgschade
Handelingsonbekwaam
Hogerberoep
Huwelijksevoorwaarden
Immateriëleschade
Inverzuim
Incasso
Ingebrekestelling
Natuurlijkeverbintenis
Non-conformiteit
Onrechtmatigedaad
Ontbindendevoorwaarde
Ontbinding
Onverschuldigdebetaling
Opschortendevoorwaarden
Opzegtermijn
Overmacht
Parateexecutie
Redelijkheidenbillijkheid
Samenlevingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst
Schikking
Terugwerkendekracht
Toerekenbaretekortkoming
Uitdrukkelijkeaanvaarding
Vanrechtswege
Vaststellingsovereenkomst
Verborgengebrek
Verjaring
Volmacht
Wanprestatie
Wettelijkerente
Wilsovereenstemming

Nieuwsartikelen Contractenrecht

Consumentenautoriteit beboet Greenchoice voor misleidende colportage (huis-aan-huisverkoop)
Banken schrikken terug voor huizen met erfpacht
Ruzie over kapitaal Chemie- Pack
Opmerkelijke clausule in contract Neuer
Meerlanden claimt een ton bij zoutleverancier
Contract windturbines Defensiecomplex Coevorden
Einde aan stiekem verlengen contract
Ontslag Ramadan in Rotterdam rechtmatig
Falende ict-leveranciers ontkomen aan aanklacht
Energiebedrijf Oxxio incasseert forse kritiek van rechter over incassopraktijken
Rechter verklaart bewijsvoorschrift algemene voorwaarden energiebedrijf Essent buiten toepassing
Zijn de Algemene Voorwaarden ook van toepassing bij een overeenkomst mondeling gesloten?

Een Huis Advocaat Contractenrecht kunt u vinden in:

Huis Advocaat Contractenrecht Knuwer Advocaten (Alkmaar)
Huis Advocaat Contractenrecht Daniëls Huisman advocaten (Almelo)
Huis Advocaat Contractenrecht De Haan Advocaten & Notarissen (Almere)
Huis Advocaat Contractenrecht Aalst & Daniëls Advocaten (Amsterdam)
Huis Advocaat Contractenrecht Helderecht Advocaten (Apeldoorn)
Huis Advocaat Contractenrecht Helderecht Advocaten (Arnhem)
Huis Advocaat Contractenrecht De Haan Advocaten & Notarissen (Assen)
Huis Advocaat Contractenrecht STV Advocaten Mediators (Den Haag)
Huis Advocaat Contractenrecht Knuwer Advocaten (Den Helder)
Huis Advocaat Contractenrecht Daniëls Huisman advocaten (Enschede)
Huis Advocaat Contractenrecht De Haan Advocaten & Notarissen (Groningen)
Huis Advocaat Contractenrecht Parmentier Oass Advocaten (Haarlem)
Huis Advocaat Contractenrecht De Boer & Egberts Advocaten (Leeuwarden)
Huis Advocaat Contractenrecht Themis Advocaten (Maastricht)
Huis Advocaat Contractenrecht Rischen & Nijhuis Advocaten (Rotterdam)
Huis Advocaat Contractenrecht Rottier Advocaten ('s-Hertogenbosch)
Huis Advocaat Contractenrecht Advocatenkantoor Zeeland (Goes)
Huis Advocaat Contractenrecht ATM Advocaten (Utrecht)

Vestigingen

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)